Skip to main content

Nasza umowa licencyjna

Umowa licencyjna na nieodpłatne przekazanie oprogramowania Theben LUXORplug i LUXORplay – do użytku w transakcjach biznesowych z przedsiębiorcami

Pobierając oprogramowanie Theben LUXORplug i LUXORplay ze strony internetowej Theben AG, Haigerloch (zwanej dalej „Licencjodawcą”) lub z portali pobierania określonych przez producenta Apple, Google i Microsoft, Licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki umowy. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z oprogramowania przed wyrażeniem zgody. Warunki umowne korzystania z oprogramowania są wymienione poniżej.

Umowa licencyjna LUXORPlug i LUXORPlay w języku niemieckim