skip to Main Content

Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Theben AG

My, Theben AG (zwana dalej „Theben”), cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić naszą stronę internetową i są zainteresowani naszymi produktami i usługami. Ochrona Państwa prywatności i wszelkich danych osobowych, które mogą Państwo nam udostępnić, jest sprawą, którą traktujemy bardzo poważnie. Oczywiste jest, że przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, jakie dane i w jakim celu od Państwa pobieramy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Państwu w przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych.

Ogólne

Theben AG, Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch, Niemcy, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych na tej stronie internetowej. Informacja prawna na tej stronie internetowej zawiera informacje o tym, w jaki sposób można się z nami skontaktować.

W naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych posługujemy się pojęciami i definicjami z europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), a w szczególności z art. 4. Zgodnie z tymi przepisami, my jesteśmy „administratorem danych”, a Państwo są „podmiotem danych”. Dane, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do Państwa, są określane jako „dane osobowe”. Gdy w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych mówimy o Państwa „danych”, mamy na myśli dane, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do Państwa osobiście.

Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo prawo do uzyskania od nas dostępu do dotyczących Państwa danych (art. 15 GDPR). Zgodnie z Art. 16 GDPR, możesz zażądać poprawienia swoich danych lub, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań zgodnie z art. 17 GDPR, możesz zażądać, aby Twoje dane zostały skorygowane. 17 GDPR, można zażądać usunięcia danych. Zgodnie z art. 18 GDPR, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a jeśli zgłaszają Państwo roszczenia w związku ze szczególną sytuacją osobistą, mają Państwo również prawo – zgodnie z art. 21 GDPR – do sprzeciwu wobec Państwa danych. 21 GDPR – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w ogóle lub w odniesieniu do określonych aspektów. W odniesieniu do danych, które nam Państwo przekazali, mogą Państwo zażądać, aby zostały one wydane w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Oznacza to, że wycofanie zgody może dotyczyć wyłącznie przyszłego przetwarzania Państwa danych; przetwarzanie, które już miało miejsce, pozostaje zgodne z przepisami o ochronie danych.

Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Państwa danych kontaktowych i adresowych do przesyłania Państwu reklam i informacji pocztą, jeżeli nie wyrazili Państwo wyraźnego życzenia ich otrzymywania.

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z info@theben.de.

Bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem datenschutz@theben.de.

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do zwrócenia się do organu nadzorczego. W Badenii-Wirtembergii jest to pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych i wolności informacji (Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit), adres pocztowy, Postfach 102932, 70025 Stuttgart, Niemcy, e-mail poststelle@lfdi.bwl.de.

Całkowicie zautomatyzowane przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasze serwery standardowo zapisują w elektronicznym pliku dziennika szereg danych dostępowych. Dane te obejmują adres IP, z którego uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzili, strony internetowe, które odwiedzają Państwo podczas pobytu na naszej stronie, datę i godzinę dostępu do stron, a tym samym czas trwania wizyty. Dane te są rejestrowane w sposób całkowicie zautomatyzowany i są wykorzystywane wyłącznie do analizy błędów oraz do wprowadzania technicznych ulepszeń naszego serwisu internetowego. Odbiorcami tych danych są dział IT firmy Theben oraz, w razie potrzeby, dostawcy usług IT zaangażowani przez firmę Theben. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych stron internetowych. Dane z pliku dziennika są automatycznie nadpisywane najpóźniej po upływie jednego tygodnia. Dalsze w pełni zautomatyzowane operacje przetwarzania danych, które mają miejsce podczas dostępu do naszej strony internetowej, dotyczą stosowania przez nas plików cookie i analizy danych dotyczących użytkowania podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Te rodzaje przetwarzania danych zostały opisane w osobnych rozdziałach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Newslettery

Jeżeli zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera. Do otrzymywania newslettera wystarczające jest podanie adresu e-mail. Zapisujemy Państwa zgodę oraz czas, w którym została ona udzielona. Państwa subskrypcja może zostać anulowana poprzez wypisanie się z newslettera. Link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się w stopce każdego newslettera.

W celu przesyłania Państwu odpowiednich ofert i treści, śledzimy Państwa zachowania związane z kliknięciami w newsletterze. W tym celu zapisujemy, który newsletter został otwarty i jak często, lub jak często użytkownicy klikali na linki do naszych produktów lub innych informacji w newsletterze. Analiza tych zachowań umożliwia nam ciągłą optymalizację newslettera i dostosowanie go do zainteresowań naszych klientów. Do celów analizy dane użytkowania są podsumowywane w momencie ich gromadzenia – proces ten powoduje ich anonimizację. W ten sposób dane te nie mogą zostać powiązane z konkretnym adresem e-mail. W związku z tym nie wiemy, jak wygląda Państwa osobiste zachowanie podczas klikania.

W każdej chwili możesz jednak zrezygnować z tego procesu monitorowania, rezygnując z otrzymywania newslettera. Podstawą prawną analizy zachowań użytkowników jest nasz uzasadniony interes w dostosowaniu treści naszych biuletynów do potrzeb naszych klientów.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe jako klientów lub dostawców

Na naszych stronach internetowych gromadzimy dane (prośby o kontakt, subskrypcje newslettera, zapisy na szkolenia, ankiety dla klientów) osób fizycznych, które nawiązują z nami kontakt lub należą do firmy, z którą jesteśmy w stosunkach handlowych lub ją reprezentują. Dane te obejmują Państwa imię i nazwisko, nazwę Państwa firmy, adres firmy, jak również służbowe dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz funkcję pełnioną w firmie. Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby skontaktować się z Tobą jako przedstawicielem naszego klienta, jak również uzasadnionego interesu firmy, którą reprezentujesz, aby nawiązać komunikację. Twoje interesy mogą być sprzeczne z tymi interesami i nadrzędne, jeśli na przykład opuścisz swoją firmę.

Oczywiście jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawa do ochrony danych, takie jak prawo do wycofania zgody, prawo do żądania dostępu do zapisanych danych na Państwa temat oraz inne prawa. W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

W celach umownych przetwarzamy dane dotyczące Państwa firmy w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz w modułach planowania, produkcji, logistyki i finansów naszego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W zależności od Państwa stanowiska i zakresu obowiązków w Państwa firmie, dane te mogą również obejmować dane wymienione powyżej, które odnoszą się bezpośrednio do Państwa osoby. Cel przetwarzania tych danych nie odnosi się jednak do Państwa jako osoby, ale raczej do Państwa firmy jako naszego partnera biznesowego. Prawo ochrony danych nie ma zastosowania do danych czysto biznesowych, które nie odnoszą się do osoby fizycznej.

Korzystanie z naszych formularzy kontaktowych

Nasze formularze kontaktowe gromadzą dane osobowe, które są nam potrzebne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz treści zapytania są „cele umowne i przedumowne”. Wszelkie dalsze informacje, które podają Państwo dobrowolnie, takie jak płeć, firma, adres oraz numery telefonu i faksu, przetwarzamy na podstawie prawnej uzasadnionego interesu, aby usprawnić komunikację z naszymi klientami. Po wypełnieniu formularza kontaktowego jego treść jest tymczasowo przechowywana na serwerze internetowym, a następnie przesyłana do naszego działu marketingu w wiadomości e-mail. Dział marketingu przekazuje następnie ten e-mail do jednego z naszych działów specjalistycznych, który jest odpowiedzialny za obsługę zapytania. Dane zawarte w Państwa zapytaniu pozostają zapisane w naszym systemie poczty elektronicznej, ale nigdzie indziej. Po rozwiązaniu zapytania dane są blokowane, aby zapobiec ich wykorzystaniu w jakikolwiek inny sposób. Wszelkie dane, które są tymczasowo przechowywane na serwerze internetowym są czyszczone co miesiąc.

Używamy plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Są to małe pliki, które nasz serwer internetowy wysyła do Państwa komputera.

Rozróżnia się techniczne pliki cookie (1), które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej (te pliki cookie są ustawiane automatycznie) oraz śledzące pliki cookie (2) do celów marketingowych i analitycznych, które wymagają Państwa zgody.

(1) Pliki cookie sesji, funkcjonalność koszyka na dokumenty, obsługa Twojego opt-outu.

(2) Google Analytics (poprzez Google Tag Manager) – patrz oddzielne sekcje w niniejszej Polityce Prywatności.

Innym sposobem, w jaki różnią się one od siebie, jest czas, przez jaki są przechowywane na Państwa komputerze. Pliki cookie sesji są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Sesyjny plik cookie może na przykład zapewnić bezpieczeństwo komunikacji między naszym serwerem internetowym a komputerem użytkownika. Trwałe pliki cookie pozostają natomiast zapisane na komputerze użytkownika. Twoja przeglądarka może dostarczyć informacji o czasie ich przechowywania. Trwały plik cookie może zostać odczytany ponownie przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz temu zapobiec, możesz wyczyścić trwały plik cookie po odwiedzeniu naszej witryny. Trwałe pliki cookie mogą być wykorzystywane na przykład do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej.

Innym sposobem, w jaki pliki cookie różnią się od siebie, jest ich pochodzenie. Pierwotne pliki cookie zawsze pochodzą z witryny internetowej widocznej w pasku adresu przeglądarki. Natomiast pliki cookie stron trzecich pochodzą z witryn, do których użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu, ale które są połączone z witryną strony pierwszej poprzez obrazy lub reklamy. Twoja przeglądarka może informować Cię o źródłach, z których pochodzą pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze.

Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, musisz zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jeśli Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookie, może się okazać, że niektóre strony naszej witryny nie działają w pełnym zakresie. Aby wypełnić formularz kontaktowy, konieczne jest, aby Twoja przeglądarka była skonfigurowana tak, aby akceptowała pliki cookie sesji. Pliki cookie sesji są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie do pomiaru odległości i celów promocyjnych można wykorzystywać za pośrednictwem strony dezaktywującej Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo na stronie internetowej USA (https://www.aboutads.info/choices) lub na stronie europejskiej (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Prosimy o zastosowanie sprzeciwu wobec każdej z opcji w odpowiednich sekcjach niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować lub zmienić ustawienia dotyczące plików cookie śledzących używanych na naszej stronie internetowej, prosimy kliknąć:

Zrezygnuj lub zmień ustawienia plików cookie

Dla poszczególnych ofert istnieją osobne opcje w poniższych akapitach.

Google Analytics

W oparciu o podstawę prawną, jaką jest nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszej oferty internetowej, nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownik z niej korzysta. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są z reguły przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych przy kolejnych wizytach na tej stronie: .

Rezygnacja

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że korzystanie z wszystkich funkcji naszego sklepu internetowego może okazać się niemożliwe.

Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, które dotyczą Państwa korzystania z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, wchodząc na następujący link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Dodatek do przeglądarki rezygnujący z Google Analytics

Dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out daje osobom odwiedzającym strony internetowe większą kontrolę nad tym, jakie dane na odwiedzanych przez nich stronach internetowych są rejestrowane przez Google Analytics. Dodatek informuje JavaScript Google Analytics (ga.js), że żadne informacje o odwiedzinach na stronie internetowej nie będą przekazywane do Google Analytics. Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, pobierz dodatek i zainstaluj go dla swojej aktualnej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out jest dostępny dla przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Xing, linkedin, kunununu i youtube do popularyzacji naszej firmy. Leżący u podstaw cel handlowy należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony prywatności ponoszą odpowiedni dostawcy.

FACEBOOK

Nasza strona korzysta z wtyczek społecznościowych Facebooka w celu personalizacji użytkowania. W tym celu używamy przycisku „LIKE” lub „SHARE”. Jest to udogodnienie Facebooka.

Jeśli odwiedzają Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana przez nią na stronie internetowej. Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są aktualnie zalogowani na Facebooku. Informacje te (łącznie z adresem IP) są przekazywane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam zapisywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przyporządkować wyszukiwanie na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. naciśnięcia przycisku „LIKE” lub „SHARE”, odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane. Informacje te zostaną również opublikowane na Facebooku i wyświetlone Państwa znajomym z Facebooka.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku oraz tworzenia stron na Facebooku dostosowanych do potrzeb użytkownika. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowników, zainteresowań i relacji, np. do oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, do informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Państwa konta na Facebooku, muszą się Państwo wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebooka.

YOUTUBE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z YouTube. Jest to portal wideo firmy YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, zwanej dalej „YouTube”.

YouTube jest spółką zależną firmy Google LLC., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej „Google”.

Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Google, a tym samym spółka zależna YouTube gwarantuje, że wymogi dotyczące ochrony danych w UE są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Do wyświetlania filmów używamy YouTube w połączeniu z funkcją zaawansowanego trybu prywatności. Podstawą prawną jest Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Nasz uzasadniony interes leży w poprawie jakości naszej strony internetowej. Według YouTube, funkcja zaawansowanego trybu prywatności oznacza, że poniższe dane nie są przekazywane na serwer YouTube, chyba że faktycznie uruchomią Państwo film.

Bez tego „Zaawansowanego trybu prywatności” zostaną Państwo połączeni z serwerem YouTube w Stanach Zjednoczonych, gdy tylko odwiedzą Państwo jedną z naszych stron internetowych, które zawierają film wideo YouTube.

Połączenie to jest konieczne, aby móc wyświetlić odpowiedni film na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej. YouTube pobiera przy tym i przetwarza co najmniej Państwa adres IP, datę i godzinę oraz stronę internetową, którą Państwo odwiedzają. Ponadto łączy się z siecią reklamową DoubleClick firmy Google.

Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani w serwisie YouTube, YouTube przekaże informacje o połączeniu do Państwa konta YouTube. Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, muszą Państwo albo wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej, albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności, jak również w celu analizy zachowań użytkowników, YouTube trwale zapisuje pliki cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na ten proces, mają Państwo możliwość zablokowania zapisu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookie”.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz związanych z tym praw i środków ochrony można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

TWITTER

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane. Wtyczki Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków Twittera można znaleźć tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Kiedy odwiedzają Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Twittera. W tym przypadku Twitter otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo na „przycisk Twittera” będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron z Państwa profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my (jako oferent stron) nie znamy treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Twittera.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Twitter przyporządkowywał Państwa wizyty na naszych stronach, prosimy o wylogowanie się z konta na Twitterze.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera (https://twitter.com/privacy).

Instagram

Nasza strona internetowa korzysta również z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczki”) obsługiwanych przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

Wtyczki te są oznaczone logo Instagram, na przykład w postaci „aparatu Instagram”.

Jeśli odwiedzają Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram uzyskuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu na Instagramie lub nie są aktualnie zalogowani na Instagramie.

Informacje te (w tym Twój adres IP) są wysyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio do serwera Instagram w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może natychmiast skojarzyć Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczką, na przykład naciśnięcia przycisku „Instagram”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagram i tam przechowywane.

Informacje te zostaną również opublikowane na Twoim koncie Instagram i wyświetlone tam Twoim kontaktom.

Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio mapował dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Instagramie, musisz wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

LINKEDIN

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, łączy się ona z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową za pomocą Państwa adresu IP. Jeśli klikną Państwo na „Przycisk polecania” LinkedIn i są zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie mógł powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności LinkedIn pod adresem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting- opt-out.

XING / kunununu

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. KUNUNU GmbH jest spółką zależną firmy XING SE. Podmiotem odpowiedzialnym i operatorem witryny jest XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy odwiedzisz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje XING, połączy się ona z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą nie dochodzi do przechowywania danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie jest analizowane zachowanie użytkownika.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Back To Top