Skip to main content

Polityka prywatności Theben AG

My, Theben AG (dalej „Theben”), cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i danych osobowych, które nam przekazujesz. Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas oczywistością. Poniżej informujemy, jakie dane zbieramy od użytkownika w jakich celach, jak długo je przechowujemy i jakie prawa przysługują użytkownikowi, gdy przetwarzamy jego dane.

W naszym oświadczeniu o ochronie danych używamy terminów i definicji europejskiego rozporządzenia o ochronie danych DS-GVO, w szczególności art. 4 DS-GVO. Zgodnie z tym rozporządzeniem jesteśmy „administratorem danych”, a użytkownik jest „osobą, której dane dotyczą”. Dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do użytkownika to „dane osobowe”. Kiedy odnosimy się do „danych” użytkownika w pozostałej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych, oznacza to ogólnie dane, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do jego osoby.

Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

Theben AG
Hohenbergstrasse 32
72401 Haigerloch

Kontakt z inspektorem ochrony danych
datenschutz@theben.de

W pełni automatyczne przetwarzanie danych podczas wywoływania naszych stron internetowych

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasze serwery standardowo przechowują różne dane dostępu w elektronicznym dzienniku („pliku dziennika”). Dane te obejmują adres IP dostępu użytkownika, stronę internetową, z której użytkownik nas odwiedza, strony internetowe odwiedzane w naszej witrynie, a także datę, godzinę pobrania strony, a tym samym czas trwania wizyty. Dane te są gromadzone w pełni automatycznie i są wykorzystywane wyłącznie do analizy błędów i technicznego ulepszania naszego serwisu internetowego. Odbiorcami tych danych są Theben IT i, jeśli to konieczne, dostawcy usług IT zleceni przez Theben. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w utrzymaniu prawidłowego działania naszych stron internetowych. Najpóźniej po tygodniu dane dziennika są automatycznie nadpisywane. Dalsze w pełni zautomatyzowane przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej polega na korzystaniu przez nas z plików cookie i analizie danych dotyczących użytkowania podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Te operacje przetwarzania są opisane w oddzielnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Przy rejestracji do naszego newslettera

Jeśli użytkownik wyraził wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO, będziemy wykorzystywać jego adres e-mail do regularnego wysyłania mu naszego biuletynu. Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać adres e-mail. Przechowujemy zgodę użytkownika i czas jej udzielenia. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Link do strony rezygnacji z subskrypcji znajduje się na końcu każdego newslettera.

Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy

 • użytkownik wyraził wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO,
 • ujawnienie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO, jak również
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

Kontakt – Formularz zapytania

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. W tym celu konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz nazwiska i imienia, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje można podać dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami opiera się na dobrowolnie udzielonej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu złożonego wniosku.

Rejestracja na szkolenia i warsztaty na miejscu

Nazwiska i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację wydarzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Serwis > Seminaria i szkolenia online. Możesz przesłać nam swoje pytania dotyczące oferowanych wydarzeń lub rejestracji za pośrednictwem opcji komunikacji e-mail/telefon/telefaks. Możesz również skorzystać z naszego formularza rejestracyjnego za pomocą przycisku „Aby się zarejestrować”. Przetwarzamy dane wymagane do uczestnictwa (imię i nazwisko, firma, adres e-mail), a także inne dane w polu komentarzy. Podstawą prawną przetwarzania jest „Cel umowny i przedumowny”. Dane użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu przetworzenia rezerwacji i organizacji szkolenia.

W ramach naszej firmy przekazujemy dane użytkownika osobom zaangażowanym w organizację szkolenia i rozliczenia. Jeśli użytkownik poda informacje o preferencjach dotyczących pokoju i przyjazdu, przekażemy jego imię i nazwisko oraz datę przyjazdu hotelom w naszej okolicy.

Rejestracja na nasze seminaria i wydarzenia online

Jeśli zarejestrujesz się na jedno z naszych seminariów i wydarzeń online za pomocą odpowiedniego formularza, będziemy przetwarzać Twoje dane (nazwisko, imię, firmę, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, kraj, kategorię i, jeśli dotyczy, Twoje komentarze) w celu skontaktowania się z Tobą po szkoleniu. Mogą to robić sami organizatorzy wydarzeń (ankiety uzupełniające, wysyłanie nagrań z wydarzenia) oraz nasz dział sprzedaży. Kontakt będzie nawiązywany niezobowiązująco za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, jeśli dałeś nam taką możliwość, również telefonicznie. Kontakt ze strony naszego działu sprzedaży może dotyczyć tematu wydarzenia, ale także innych produktów i rozwiązań Theben AG. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Ustalamy przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za użytkownika na podstawie podanego przez niego kodu pocztowego.

Jeśli podczas wydarzenia online możliwe będzie zadawanie pytań za pośrednictwem funkcji czatu, będą one przechowywane wyłącznie w naszym oprogramowaniu do seminariów online. Protokoły czatu nie będą przekazywane dalej. Zostaniesz o tym poinformowany na początku danego wydarzenia. Nasze webinaria są regularnie nagrywane. W przypadku nagrania użytkownik zostanie o tym poinformowany przed rozpoczęciem wydarzenia.

Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, prawa do informacji itp. można znaleźć w sekcji „Prawa osób, których dane dotyczą” w niniejszej polityce prywatności.

Promocyjne wykorzystanie przez nas zdjęć i nagrań wideo z wydarzeń
Czasami mamy zdjęcia i filmy zrobione podczas wydarzeń, które chcemy wykorzystać do celów promocyjnych. Okoliczność ta zostanie przez nas ogłoszona przed wydarzeniem i ponownie na jego początku. Prosimy o skorzystanie z prawa do informacyjnego samostanowienia i poinformowanie fotografa/filmowca, że nie życzą sobie Państwo być nagrywani na zdjęciach lub filmach. Twoje życzenie zostanie oczywiście spełnione. Jeśli nie wyrazisz takiego życzenia, przyjmiemy, że zgadzasz się na nagrania i ich promocyjne wykorzystanie.

Pobieranie białych ksiąg lub oprogramowania

Gdy użytkownik przesyła formularz w celu pobrania kopii naszej białej księgi lub oprogramowania, jego dane są gromadzone, a my wykorzystujemy je do utworzenia spersonalizowanego łącza do pobrania. Nie wykorzystujemy danych z formularza w żadnym innym celu niż opisany poniżej. W szczególności będziemy wysyłać nasz biuletyn tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie go zamówił. Korzystając z linku do pobrania powiązanego z Twoją osobą, możemy ustalić, czy i jak często pobierałeś plik. Jeśli go pobrałeś, chcielibyśmy skontaktować się z Tobą w tej sprawie za pośrednictwem naszego działu sprzedaży. Najlepiej zrobić to pocztą elektroniczną, ale jeśli użytkownik poda numer telefonu i/lub adres pocztowy, możemy również skontaktować się z nim pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie ukończył pobierania, jego dane zostaną automatycznie usunięte w ciągu 48 godzin.

Pobierając plik, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych w zamian za pobranie pliku.

Używamy plików cookie

Nasza strona używa plików cookie. Są to małe pliki, które nasz serwer internetowy przesyła do komputera użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

Rozróżnia się techniczne pliki cookie(1), które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej (te pliki cookie są ustawiane automatycznie) oraz śledzące pliki cookie(2) do celów marketingowych i analitycznych, które wymagają zgody użytkownika.

(1) Pliki cookie sesji, funkcjonalność koszyka dokumentów, obsługa rezygnacji z usług śledzenia.
(2) Google Analytics (za pośrednictwem Google Tag Manager), Facebook Pixel, Luigi’s Box – patrz osobne sekcje niniejszej polityki prywatności.

Pliki cookie są również rozróżniane w zależności od tego, jak długo są przechowywane. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Sesyjny plik cookie może być używany na przykład w celu zapewnienia komunikacji naszego serwera internetowego z komputerem użytkownika. Z drugiej strony, trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na komputerze; przeglądarka może dostarczyć informacji o tym, jak długo są przechowywane. Trwały plik cookie może zostać ponownie odczytany przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Aby temu zapobiec, użytkownik może usunąć trwały plik cookie po odwiedzeniu naszej witryny. Trwałe pliki cookie mogą być wykorzystywane na przykład do analizy korzystania z naszej strony internetowej.

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Um dies abzustellen, ändern Sie bitte die entsprechenden Einstellungen Ihres Browsers. Wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt, kann es sein, dass Sie nicht alle Seiten unserer Webseite störungsfrei nutzen können. Um ein Kontaktformular ausfüllen zu können, ist es unvermeidlich, dass Sie Ihren Browser so einstellen, dass er Session Cookies zulässt. Session Cookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen.

Użytkownik może ponadto sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie używanych do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo strony internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices) lub strony internetowej Europy (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Prosimy o zgłoszenie sprzeciwu wobec poszczególnych opcji w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Jeśli chcesz zrezygnować ze wszystkich śledzących plików cookie używanych w naszej witrynie lub dostosować swoją zgodę, skorzystaj z tego linku:

Rezygnacja i zmiana ustawień plików cookie.

Google Analytics

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ulepszaniu naszej oferty internetowej, nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc („Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link:

.

Możliwość sprzeciwu

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics

Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics daje odwiedzającemu witrynę większą kontrolę nad tym, które dane o odwiedzanych witrynach są gromadzone przez Google Analytics. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że żadne informacje o wizycie na stronie internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Aby skorzystać z tej funkcji, należy pobrać i zainstalować dodatek dla bieżącej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki wyłączający Google Analytics jest dostępny dla przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.

Google Analytics 4

Strona korporacyjna Theben korzysta z Google Analytics 4.0, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”), która może być wykorzystywana do analizy korzystania ze stron internetowych. Podczas korzystania z Google Analytics 4.0 standardowo używane są tak zwane „pliki cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej.

W Google Analytics 4.0 anonimizacja adresów IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresów IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

W naszym imieniu Google wykorzystuje te i inne informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkownika w witrynie i zachowań związanych z korzystaniem z niej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Dane zebrane w kontekście korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.
Całe opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawienie plików cookie Google Analytics do przechowywania i odczytywania informacji na urządzeniu końcowym używanym przez użytkownika do korzystania ze strony internetowej, będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO. Bez zgody użytkownika usługa Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywana podczas korzystania przez niego ze strony internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z poniższego łącza i zmieniając tam swój wybór. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
Użytkownik może również zapobiec przechowywaniu plików cookie od samego początku, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak przeglądarka zostanie skonfigurowana tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, funkcje tej witryny i innych witryn mogą być ograniczone.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych można znaleźć na stronie Google pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics 4, dostosowując swoje ustawienia:

.

Hubspot

Używamy HubSpot do naszych działań marketingowych online. HubSpot to system automatyzacji marketingu firmy HubSpot, 2 nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin Ireland.

Jest to zintegrowane oprogramowanie, którego używamy do obsługi różnych aspektów naszego marketingu online.

Obejmują one między innymi:

 • Zarządzanie treścią (strona internetowa i blog)
 • E-mail marketing (newslettery i automatyczne wysyłki, np. w celu udostępnienia plików do pobrania)
 • Publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych
 • Raportowanie (np. źródła ruchu, dostępy itp.)
 • Zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i CRM)
  Strony docelowe i formularze kontaktowe

Informacje te, podobnie jak zawartość naszej strony internetowej, są przechowywane na serwerach naszego partnera w zakresie oprogramowania HubSpot. Mogą być one wykorzystywane przez nas do kontaktowania się z osobami odwiedzającymi naszą witrynę internetową i określania, które z usług naszej firmy są dla Ciebie interesujące.

Wszystkie zebrane informacje wykorzystujemy wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Hubspot można znaleźć na stronie: HubSpot-Polityka prywatności

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez HubSpot można znaleźć na stronie: Pliki cookie ustawiane na stronach internetowych HubSpot

Google Double Click

Narzędzie to pozwala nam śledzić częstotliwość wyświetleń strony lub ogólny ruch na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy śledzić, jak często, jak długo i z których części naszej witryny korzystałeś.

Wtyczki mediów społecznościowych i linki zewnętrzne

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej powstrzymujemy się od korzystania z tak zwanych wtyczek mediów społecznościowych (przycisków SHARE i LIKE), które mogą wiązać się z bezpośrednim przekazywaniem danych.
Na naszej stronie internetowej oferujemy jednak możliwość uzyskania dostępu do naszych mediów społecznościowych za pośrednictwem tak zwanego linku zewnętrznego.
Zwracamy uwagę, że skorzystanie z takiego linku powoduje przejście do zewnętrznej witryny internetowej, a my nie mamy wpływu na zakres przetwarzania danych użytkownika przez odpowiedniego dostawcę mediów społecznościowych. Informacje na ten temat można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego operatora witryny.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, możesz to sprawdzić w sekcji Obecności w mediach społecznościowych.

Obecność w mediach społecznościowych

Prowadzimy fanpage na różnych platformach mediów społecznościowych w celu komunikowania się z użytkownikami, klientami i zainteresowanymi stronami oraz informowania ich o naszych usługach. W ramach tej obecności online dostawcy mediów społecznościowych i my przetwarzamy dane osobowe użytkowników.

W różnych serwisach informacyjnych możliwe jest tworzenie profili, stron firmowych lub grup. Użytkownicy mogą zamieszczać treści, zdjęcia i filmy na swoich profilach oraz na naszych fanpage’ach, a także udostępniać i komentować te treści. Użytkownicy mogą również kontaktować się ze sobą, pisząc publiczne lub prywatne wiadomości.

Zwracamy uwagę, że użytkownik korzysta z oferowanych usług informacyjnych na własną odpowiedzialność i że obecnie nie znamy wszystkich szczegółów przetwarzania danych przez dostawców mediów społecznościowych z USA. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania).

Możliwe jest ograniczenie przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszych fanpage’y poprzez wylogowanie się z odpowiedniej platformy mediów społecznościowych lub dezaktywację funkcji „pozostań zalogowany”, usunięcie plików cookie obecnych na urządzeniu końcowym oraz zamknięcie i ponowne uruchomienie przeglądarki. W ten sposób usuwane są informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację użytkownika. Pozwala to na ograniczone korzystanie z naszych fanpage’y bez ujawniania identyfikatora użytkownika.

Kontakt za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub publicznych

Na naszych fanpage’ach można wysyłać nam prywatne lub publiczne wiadomości (komentarze). Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości prywatnych, przechowujemy podane przez Ciebie dane, aby móc przetworzyć Twoje zapytania. Następnie usuwamy dane użytkownika po upływie 6 miesięcy od wysłania ostatniej wiadomości. Nie ma to zastosowania, jeśli przepisy prawne uniemożliwiają usunięcie lub jeśli dalsze przechowywanie jest konieczne w celu dostarczenia dowodów lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie.

Jeśli natomiast użytkownik wyśle nam wiadomość publiczną, podane przez niego dane będą również widoczne dla wszystkich innych użytkowników. Wiadomości publiczne mogą być usuwane wyłącznie przez samego użytkownika.

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Szczegółowy opis form przetwarzania statystyk przez dostawców mediów społecznościowych i Theben można znaleźć w poniższych opisach.

Facebook

Theben wykorzystuje platformę techniczną i usługi Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland („Facebook”) dla serwisu informacyjnego oferowanego tutaj.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zebrane o użytkowniku podczas korzystania z Usługi będą przetwarzane przez Meta Platforms Irelands i mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Dane te obejmują adres IP użytkownika, używaną aplikację, szczegóły dotyczące używanego urządzenia (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizację użytkownika i operatora telefonii komórkowej.

Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi strony na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Facebooku.

Facebook udostępnia więcej informacji na ten temat pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/help/pages/insights

Informacje statystyczne dostarczane nam przez Facebook są anonimowe i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Nie musi to jednak oznaczać, że samo gromadzenie i przetwarzanie danych przez Facebook jest anonimowe.

W przypadku korzystania z interaktywnych funkcji na naszej stronie na Facebooku, takich jak przycisk „Lubię to” lub funkcja komentowania, dalsze dane osobowe staną się widoczne dla Theben, umożliwiając bezpośrednie przypisanie użytkownika.

Informacje na temat zarządzania lub usuwania informacji o użytkowniku można znaleźć na następujących stronach wsparcia Facebooka:

https://pl-pl.facebook.com/about/privacy#

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Instagram

Theben wykorzystuje platformę techniczną i usługi Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland („Instagram”) dla serwisu informacyjnego oferowanego tutaj.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zebrane o użytkowniku podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez Instagram i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Dane te obejmują adres IP użytkownika, używaną aplikację, informacje o używanym urządzeniu końcowym (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizację użytkownika i operatora telefonu komórkowego.

Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi strony Instagram, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony Instagram.

Instagram udostępnia więcej informacji na ten temat pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/business/help/441651653251838?id=419087378825961

Informacje statystyczne dostarczane nam przez Instagram są anonimowe i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Nie musi to jednak oznaczać, że gromadzenie i przetwarzanie danych przez sam Instagram jest anonimowe.

Jeśli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji na naszej stronie na Instagramie, takich jak przycisk „Lubię to” lub funkcja komentowania, dalsze dane osobowe staną się widoczne dla Theben AG, umożliwiając bezpośrednie przypisanie użytkownika.

Theben nie ma wpływu na interaktywne funkcje i działania użytkowników na stronie Instagram.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Instagram można znaleźć w poniższej polityce prywatności:

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twitter

Theben korzysta z platformy technicznej i usług Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) dla oferowanej tutaj usługi krótkich wiadomości. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zebrane o użytkowniku podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez Twitter Inc. i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Dane te obejmują adres IP użytkownika, używaną aplikację, informacje o używanym urządzeniu końcowym (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizację użytkownika i operatora sieci komórkowej.

Dane te są przypisane do danych konta użytkownika na Twitterze lub jego profilu na Twitterze. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Twittera, rodzaj przetwarzania i wykorzystania ani na przekazywanie tych danych stronom trzecim. Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez Twittera i w jakich celach, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Twittera. (https://twitter.com/privacy?lang=pl) a także o możliwości przeglądania własnych danych na Twitterze (https://help.twitter.com/en/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

Ponadto użytkownik ma możliwość zażądania informacji za pośrednictwem formularza ochrony danych na Twitterze lub wniosków o archiwizację:

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive

Jeśli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji na naszej stronie na Twitterze, takich jak przycisk „Lubię to” lub „Retweet” lub funkcja komentowania, dalsze dane osobowe staną się widoczne dla Theben, umożliwiając bezpośrednią alokację użytkownika.

Informacje o tym, jak można zarządzać lub usuwać istniejące informacje na swój temat, można znaleźć na następującej stronie:

https://support.twitter.com/forms/privacy

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

LinkedIn

Theben korzysta z platformy i usług LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”) w celu prezentacji Spółki.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zebrane o użytkowniku podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez LinkedIn i mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Obejmuje to między innymi adres IP użytkownika, używaną aplikację, szczegóły dotyczące używanego urządzenia końcowego (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizację użytkownika i operatora telefonii komórkowej. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi strony LinkedIn, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony LinkedIn.

Informacje statystyczne przekazywane nam przez LinkedIn są anonimowe i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Nie oznacza to jednak, że gromadzenie i przetwarzanie danych przez LinkedIn jest anonimowe.

Jeśli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji na naszej stronie LinkedIn, takich jak przycisk „Lubię to” lub funkcja komentowania, dalsze dane osobowe będą widoczne dla Theben, co umożliwia bezpośrednie przypisanie użytkownika.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn, która jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

XING

Theben korzysta z platformy technicznej i usług New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy („XING”) dla oferowanej tutaj usługi krótkich wiadomości.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zebrane o użytkowniku podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez XING i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Dane te obejmują adres IP użytkownika, używaną aplikację, szczegóły dotyczące używanego urządzenia końcowego (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizację użytkownika i operatora sieci komórkowej. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi witryny XING, informacji statystycznych na temat korzystania z witryny XING.

Informacje statystyczne dostarczane nam przez XING są anonimowe i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Nie oznacza to jednak, że gromadzenie i przetwarzanie danych przez XING jest anonimowe.

Jeśli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji na naszej stronie XING, takich jak przycisk „Lubię to” lub funkcja komentowania, dalsze dane osobowe staną się widoczne dla Theben, umożliwiając bezpośrednie przypisanie użytkownika. Takie użycie zazwyczaj wymaga od odwiedzającego zarejestrowania się w XING.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez XING można znaleźć w polityce prywatności XING, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem poniższego łącza:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

YouTube

Theben korzysta z platformy technicznej i usług Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland („YouTube”) w celu świadczenia usług informacyjnych oferowanych tutaj.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zebrane o użytkowniku podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez YouTube i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Dane te obejmują adres IP użytkownika, używaną aplikację, szczegóły dotyczące używanego urządzenia końcowego (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizację użytkownika i operatora telefonu komórkowego.

Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi kanału YouTube, informacji statystycznych na temat korzystania z kanału YouTube.

YouTube udostępnia bardziej szczegółowe informacje na ten temat pod następującym linkiem:

https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=pl

Informacje statystyczne dostarczane nam przez YouTube są anonimowe i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Nie oznacza to jednak, że gromadzenie i przetwarzanie danych przez YouTube jest anonimowe.

Jeśli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji na naszym kanale YouTube, takich jak przycisk „Lubię to” lub funkcja komentowania, dalsze dane osobowe staną się widoczne dla Theben, umożliwiając bezpośrednie przypisanie użytkownika.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube można znaleźć w poniższej polityce prywatności:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kununu

Theben korzysta z platformy technicznej i usług New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy („Kununu”) dla oferowanej tutaj usługi krótkich wiadomości.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zebrane o użytkowniku podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez Kununu. Obejmuje to adres IP użytkownika, używaną aplikację, szczegóły dotyczące używanego urządzenia końcowego (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizację użytkownika i operatora telefonu komórkowego. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi witryny Kununu, informacji statystycznych na temat korzystania z witryny Kununu.

Informacje statystyczne dostarczane nam przez Kununu są anonimowe i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Nie musi to jednak oznaczać, że gromadzenie i przetwarzanie danych przez firmę Kununu jest anonimowe.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Kununu można znaleźć w polityce prywatności Kununu, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego łącza:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pinterest

Theben korzysta z platformy technicznej i usług Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street Dublin, Irlandia w celu świadczenia usług informacyjnych oferowanych tutaj.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

Dane zbierane o użytkowniku podczas korzystania z usługi są gromadzone i przetwarzane przez Pinterest i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Obejmuje to adres IP użytkownika, używaną aplikację, szczegóły dotyczące używanego urządzenia końcowego (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzanej stronie internetowej i wykonywanych na niej czynnościach.

Pinterest udostępnia bardziej szczegółowe informacje na ten temat pod następującym linkiem: Polityka prywatności

Jeśli jesteś obecnie zalogowany na Pinterest jako użytkownik, plik cookie z Twoim identyfikatorem Pinterest jest umieszczany na Twoim urządzeniu końcowym. Dzięki temu Pinterest może śledzić, czy użytkownik odwiedził tę stronę i w jaki sposób z niej korzystał. Dotyczy to również wszystkich innych kont Pinterest. Przyciski Pinterest osadzone w witrynach internetowych umożliwiają Pinterest rejestrowanie wizyt użytkownika w tych witrynach i przypisywanie ich do konta Pinterest. Dane te mogą być wykorzystywane do oferowania treści lub reklam dostosowanych do użytkownika. Aby tego uniknąć, należy wylogować się z serwisu Pinterest lub wyłączyć funkcję „pozostań zalogowany”, usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniu oraz zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.
Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:

 • zażądać informacji (zgodnie z art. 15 DSGVO) na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
 • żądania korekty (zgodnie z art. 16 DSGVO) nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • usunięcia (zgodnie z art. 17 DSGVO) przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie (zgodnie z art. 18 DSGVO) przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile prawidłowość danych jest kwestionowana przez użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu i nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • Przekazywanie (zgodnie z art. 20 DSGVO) danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub innemu administratorowi danych;
 • Odwołanie (zgodnie z art. 7 (3) DSGVO) raz udzielonej zgody. Skutkuje to tym, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości.
 • Złożyć skargę (zgodnie z art. 77 DSGVO) do organu nadzorczego. Zasadniczo użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub naszej siedziby.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 DSGVO, pod warunkiem, że istnieją ku temu podstawy wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji. Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: datenschutz@theben.de.

Bezpieczeństwo danych

Używamy szeroko rozpowszechnionej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę podczas odwiedzania witryny. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy technologii 128-bitowej v3. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status z grudnia 2022 r. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych.