skip to Main Content

Porównanie kosztów

Instalacja LUXORliving

Aby pomóc Ci lepiej rozważyć opcje, zebraliśmy poniżej przykładowe porównania kosztów instalacji LUXORliving dla następujących przykładów zastosowań: oświetlenie / oświetlenie i rolety / oświetlenie, rolety i ogrzewanie. Podane ceny są tylko przykładami; szczegółowe informacje o zastosowanych komponentach LUXORliving można znaleźć na poniższych listach.

Oświetlenie

Cost comparison: Lighting

Sterowania oświetleniem z przycisków konwencjonalnych i urządzeń mobilnych

Oświetlenie i rolety

Cost comparison: Lighting + Roller blinds

Sterowanie oświetleniem i roletami z przycisków konwencjonalnych i urządzeń mobilnych

Oświetlenie, rolety i ogrzewanie

Cost comparison: Lighting + Roller blinds + Heating

Sterowanie oświetleniem, roletami i ogrzewaniem z przycisków systemowych iON i urządzeń mobilnych

Zestawienie kosztów urządzeń systemu LUXORliving

Koszt urządzeń LUXORliving:            ok. 4’000 zł netto

Koszt urządzeń LUXORliving:            ok. 6’500 zł netto

Koszt urządzeń LUXORliving:            ok. 7’300 zł netto

Porównanie kosztów (średnia z uwzględnieniem materiału, wykonaniem instalacji, programowaniem, uruchomieniem)

Zestawienie urządzeń przyjętych w wycenie

Back To Top