skip to Main Content

Nasza umowa licencyjna

Umowa licencyjna na nieodpłatne korzystanie z oprogramowania „Theben LUXORplug i LUXORplay” – dla transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami

Niniejsza Umowa Licencyjna (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta przez Licencjobiorcę poprzez pobranie oprogramowania „Theben LUXORplug i LUXORplay Software” ze strony internetowej Theben AG, Haigerloch, Niemcy (zwanego dalej „Licencjodawcą”), odpowiednio z obszaru pobierania od producenta Apple, Google i Microsoft. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania przed zawarciem Umowy. Warunki korzystania z oprogramowania „Power-Project” są ustalone w dalszej części umowy:

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Licence Agreement for use of “Theben LUXORplug and LUXORplay Software”

Back To Top