skip to Main Content

Maksymalne bezpieczeństwo

Integracja czujników dymu z EI Electronics

System

Smoke Detectors System Overview

Pożary domów lub niewykryte wycieki tlenku węgla (w przykładzie naszego partnera www.eielectronics.de) mogą być śmiertelne. Dlatego też szczególnie mądrym posunięciem jest zintegrowanie czujników dymu i tlenku węgla z systemem LUXORliving.

Dzięki bezprzewodowej sieci mesh mieszkańcy są szybko i niezawodnie ostrzegani o dymie i tlenku węgla i mogą w porę znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Przykładowo, alarm może spowodować automatyczne otwarcie żaluzji lub rolet, aby zapewnić drogę ucieczki. Istnieje również możliwość włączenia oświetlenia w niektórych obszarach, aby oświetlić drogi ewakuacyjne.

Uwaga: System inteligentnego domu LUXORliving nie jest systemem ratującym życie. Opisane tu przykłady zastosowań mają na celu jedynie pokazanie współdziałania różnych rozwiązań i nie zwalniają Cię z obowiązku przestrzegania przepisów prawnych.

Instalacja

W tym przypadku zintegrowanie bezprzewodowego urządzenia alarmowego odbywa się za pomocą modułu łączeniowego i interfejsu do przycisków (wejścia binarnego). Moduł sprzęgający Ei414 posiada oddzielne wyjścia przekaźnikowe do wykrywania pożaru i wykrywania CO. Inne wyjście przekaźnikowe przekazuje informacje o usterkach czujników i informuje o usunięciu czujek z bazy bez upoważnienia.

Wyjścia przekaźnikowe mogą być podłączone do wejść binarnych (LUXORliving B6, T2, T4 lub T8) systemu LUXORliving.

W tym przypadku zastosowania, interfejs przycisku LUXORliving T4 jest używany do przekazywania ostrzeżeń o CO i pożarze. Istnieje możliwość zintegrowania komunikatu o usterce z systemem LUXORliving za pomocą innego wejścia lub aktywowania akustyki przy wszystkich alarmach (np. w przypadku alarmu paniki) za pomocą styku wyłącznika.

Programowanie w LUXORplug i LUXORplay

Wejścia interfejsu przycisków LUXORliving T4 mogą być przypisane do dowolnych funkcji w oprogramowaniu LUXORplug.W tym przypadku, ostrzeżenie pożarowe i ostrzeżenie o CO, są używane jako wyzwalania poszczególnych scen.

W rezultacie dodane zostały nowe wyzwalacze scen, na przykład dla pomieszczenia gospodarczego.

LUXORplug Identification

W aplikacji LUXORplay można utworzyć nowe sceny „Ostrzeżenie przed CO” i „Ostrzeżenie przed pożarem” i wybrać odpowiedni wyzwalacz sceny.

LUXORplay Participants

Pobierz pełny dokument

Użyj poniższego przycisku, aby pobrać pełny dokument, w tym szczegółowe opisy schematów elektrycznych.

PDF download
Back To Top